• Novinky

Školenia vodičov počas COVID-19

Školenia vodičov počas COVID-19

Školenia vodičov počas COVID-19

Na zrealizovanie školenia dávame k dispozícii potrebné školiace dokumenty. Prosíme, postupujte podľa týchto pokynov:

 

1. Určená osoba na strane Dopravcu - školený vodič, sa preškolí z dokumentu 01 Školenie dovozcov dreva,

2. Následne si overí vedomosti v dokumente 03 Testové otázky,

3. Odpovede zaznamenáva školený vodič do dokumentu 02 Skúšobný hárok. 

4. Na záver školenia je potrebné vyplniť a podpísať 04 Záznam z informovania dovozcov dreva (prezenčka).

 

Dopravca - zamestnávateľ naskenuje vyplnené dokumenty 02 Skúšobný hárok a 04 Záznam z informovania dovozcov dreva (prezenčka) a zašle e-mailom na adresu peter.smida@mondigroup.com  v kópii na katarina.betusiakova@mondigroup.com.

 

Následne bude vystavená ID karta s platnosťou na 2 mesiace.

ID karty si môžete vyzdvihnúť počas pracovných dní po zaslaní dokumentácie priamo na oddelení logistiky v administratívnej budove v čase 7:30 - 15:00.

 

ŠKOLIACE DOKUMENTY NA STIAHNUTIE:

01 Školenie dovozcov dreva

02 Skúšobný hárok

03 Testové otázky

04 Záznam z informovania dovozcov dreva