• Novinky

Nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024

Nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024

Nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024

Vážení prepravcovia, dovoľujeme si vám predstaviť nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024

Nové Technické a obchodné podmienky k Rámcovej zmluve o preprave platné od 01.05.2024