• Novinky

Tender na dodávky biomasy na 2Q 2021 pre Mondi SCP

Tender na dodávky biomasy na 2Q 2021 pre Mondi SCP

Tender na dodávky biomasy na 2Q 2021 pre Mondi SCP

Nižšie si môžete stiahnuť dokumenty potrebné na predloženie ponuky:

 

Ponuky je možné predkladať len v písomnej forme do 20.3.2021.