• Novinky

Tender na dodávky biomasy na 1Q 2021

Tender na dodávky biomasy na 1Q 2021

Tender na dodávky biomasy na 1Q 2021

Nižšie si môžete stiahnuť dokumenty potrebné na predloženie ponuky:

 

 

Ponuky je možné predkladať len v písomnej forme do 10.12.2020